سایر محصولات پلاستیکی

محصولات ما

برای مشاهده تمامی محصولات از منو بالا محصولات را انتخاب نمایید

 کلاهک سر میلگرد
سایر محصولات پلاستیکی

کلاهک سر میلگرد

 نوار درزگیر قالب
سایر محصولات پلاستیکی

نوار درزگیر قالب

 پایپ فیکس
سایر محصولات پلاستیکی

پایپ فیکس

 غلاف دو سر مخروط
سایر محصولات پلاستیکی

غلاف دو سر مخروط

 درپوش قالب
سایر محصولات پلاستیکی

درپوش قالب

 رول پلاک تراورس
سایر محصولات پلاستیکی

رول پلاک تراورس

 کلاهک میلگردهای انتظار
سایر محصولات پلاستیکی

کلاهک میلگردهای انتظار

 شیلنگ تزریق
سایر محصولات پلاستیکی

شیلنگ تزریق