محصولات ما

برای مشاهده تمامی محصولات از منو بالا محصولات را انتخاب نمایید

 شیلنگ تزریق
سایر محصولات پلاستیکی

شیلنگ تزریق

 اسپیسر کاشی
سایر محصولات پلاستیکی

اسپیسر کاشی

 اسپیسر تیرچه
سایر محصولات پلاستیکی

اسپیسر تیرچه

 قوطی کلید و پریز
سایر محصولات پلاستیکی

قوطی کلید و پریز

 پایه مخروطی میلگرد
سایر محصولات پلاستیکی

پایه مخروطی میلگرد

 فاصله نگهدار مخروطی
سایر محصولات پلاستیکی

فاصله نگهدار مخروطی

 واتراستاپ هیدروفیلی
واتراستاپ ها

واتراستاپ هیدروفیلی

 واتراستاپ حفره دار دمبلی
واتراستاپ ها

واتراستاپ حفره دار دمبلی