محصولات ما

برای مشاهده تمامی محصولات از منو بالا محصولات را انتخاب نمایید

روان ساز دیرگیر   PLR100
روان ساز های بتن

روان ساز دیرگیر PLR100

روان ساز زود گیر   PLA100
روان ساز های بتن

روان ساز زود گیر PLA100

روان ساز نوترال PLN100
روان ساز های بتن

روان ساز نوترال PLN100

فوق روان ساز دیرگیر   PNR200
روان ساز های بتن

فوق روان ساز دیرگیر PNR200

ابر روان ساز  کربوکسیلاتی دیر گیر  PCR300
روان ساز های بتن

ابر روان ساز کربوکسیلاتی دیر گیر PCR300

ابر روان ساز  کربوکسیلاتی زود گیر   PCA300
روان ساز های بتن

ابر روان ساز کربوکسیلاتی زود گیر PCA300

ابر روان ساز  کربوکسیلاتی نوترال PCN300
روان ساز های بتن

ابر روان ساز کربوکسیلاتی نوترال PCN300

 فوق روان ساز نوترال PNN200
روان ساز های بتن

فوق روان ساز نوترال PNN200