محصولات ما

برای مشاهده تمامی محصولات از منو بالا محصولات را انتخاب نمایید

خمیر کاشت میلگرد دوجزئی(افقی)  P200
ملات و مواد ترمیمی

خمیر کاشت میلگرد دوجزئی(افقی) P200

خمیر کاشت میلگرد سه جزئی (عمودی)   EPL300
ملات و مواد ترمیمی

خمیر کاشت میلگرد سه جزئی (عمودی) EPL300

ترمیم کننده بتن معمولیRP N500
ملات و مواد ترمیمی

ترمیم کننده بتن معمولیRP N500

ترمیم کننده بتن ویژه   RP S800
ملات و مواد ترمیمی

ترمیم کننده بتن ویژه RP S800

گروت اپوکسی GRT E200
ملات و مواد ترمیمی

گروت اپوکسی GRT E200

گروت منبسط شونده  GRT D300
ملات و مواد ترمیمی

گروت منبسط شونده GRT D300

گروت آماده   GRT R100
ملات و مواد ترمیمی

گروت آماده GRT R100

روان کننده آب بند
روان ساز های بتن

روان کننده آب بند